thesare-te-fshehuraMIRE

Thesare të fshehura

Trafikimi njerëzor dhe shfrytëzimi seksual i grave ka qenë një nga problemet mbarëbotërore që kanë pasur një ndikim shkatërrues mbi gratë, familjet e tyre dhe komunitetin e tyre. Kur njerëzit shiten si artikuj të përdorimit të gjerë, jetët e tyre dhe jetët e atyre rreth e rrotull tyre shkatërrohen.

Si përgjigje ndaj kësaj nevoje, TWR Shpresë për ty së bashku me Rrjetin Evropian të Lirisë (European Freedom Network) ka sjellë projektin “Thesare të fshehura” për gratë që ndodhen në rrugë dhe për ato që janë të mbyllura në shtëpi publike.

Projekti Thesare të fshehura përdor fuqinë e medias për të sjellë shërim të brendshëm dhe liri tek gratë e shfrytëzuara seksualisht dhe të trafikuara. Përmes radiodramave të frymëzuara nga ngjarje të vërteta dhe të gërshetuara me këshilla profesionale, gratë prezantohen me mesazhin jetë-ndryshues të dashurisë së madhe të Perëndisë dhe qëllimit për to.

Materiali audio i vendosur në pajisje mp3 shpërndahet përmes organizatave të ndryshme të krishtera që punojnë në terren në të gjithë Evropën. Qëllimi është që këto radiodrama të mund të shkojnë në të gjithë botën përmes shërbesës Shpresë për ty. Programet janë dizenjuar të sjellin shpresë, të ofrojnë zgjedhje të shëndetshme dhe të urta ndërkohë që prezantojnë Jezusin dhe dashurinë e tij pasionante dhe të fuqishme.

Objektivat

· Të sigurojë një mjet ndërmjetësues që arrin gratë në fusha të ndryshme sociale, fetare dhe gjuhësore që janë zënë në kurthin e trafikimit dhe /ose prostitucionit me mesazhin inkurajues të shpresës dhe dashurisë së Jezus Krishtit.

· Të prekë çështje sociale të ndjeshme, fizike, psikologjike, mjekësore dhe emocionale në një mënyrë jo kërcënuese nga pikëpamja e krishterë dhe mbështetur në historitë e vetë grave.

· T’u tregojë grave vlerën dhe qëllimin e tyre të dhënë nga Perëndia.

· Ta prezantojë Jezusin si mikun, shpëtimtarin dhe shëruesin e grave.

· T’u tregojë sesi Jezusi i takon gratë në mjerimin e tyre.

Ky projekt është frymëzuar nga seria me radiodrama që TWR Shpresë për ty ka sjellë në gjuhën shqipe. Në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit dhe organizatën Different and Equal kemi zhvilluar dy kampe verore për vajzat dhe gratë që ndodhen në këto qendra. Kampi veror ka qenë për një javë rresht dhe çdo ditë ka sjellë 3 orë aktivitete për vajzat dhe gratë në këto qendra. Me stafin kemi prezantuar radiodramat “Thesare të fshehura” dhe kemi zhvilluar tema sociale, punëdore, terapi arti apo aktivitete argëtuese për to.

Thesare të Fshehura