84. NDIKIMI I DIVORCIT TË PRINDËRVE TEK FËMIJËT Pj.10

Duket sikur, sa herë që flasim se si divorci ndikon tek fëmijët, ka shumë gjasa që të deklarohet një nga dy pozicionet. Nga njëra anë janë ata që besojnë se, kur prindërit divorcohen, ndikimi tek fëmijët është shumë domethënës. Statistikat tregojnë një rritje të shkallës së krimit, përqindje më të lartë të varësive dhe një shthurje morale më të lartë. Sidoqoftë, ana tjetër, që është më e përkrahur, beson se, kur prindërit divorcohen, ajo që ndodh me fëmijët, është e përkohshme. Fëmijët rimëkëmben shpejt dhe plotësisht, veçanërisht nëse nuk ka shumë debate midis prindërve. Disa fëmijë kanë probleme, por pjesa më e madhe e përballon mirë. Cila pikpamje është e vërtetë?

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.