Programet

Emisionet Radiofonike

Sot 'TWR Albania' prodhon programe për burra, për gra në shqip dhe në gjuhën rome, programe për adoleshentë, programe për misionarë, drejtues dhe fëmijë.