PROJEKTE DHE AKTIVITETE

Të sjellim Shpresë përmes fjalës të drejtojmë njerzit nga dyshimi tek vendimi tek dishepullizimi...

'TWR Albania' Përfaqësojnë kisha dhe denominacione të ndryshme. duke besuar në fuqinë e radios për të ndryshuar kombin tonë, bordi f fondacionit dhe stafi Janë të përkushtuar të sjellin programe radiofonike cilësore Dhe të punojnë në mënyra të ndryshme Për të prezantuar ungjillin para çdo shqiptari, brenda dhe Jashtë kufijve tokësorë.