duart-qe-sherojne-cover

Duart që shërojnë

Në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të trajtimit të viktimave të dhunës në familje kemi zhvilluar takime me stafin që punon në këtë qendër për të ofruar një shërbim sa më të mirë dhe cilësor tek vajzat dhe gratë që gjenden të strehuara aty. Për këtë kemi përdorur kurrikulën “Duart që shërojnë”. Përgjatë një viti kemi zhvilluar takime mujore me të gjithë stafin e qendrës.