79. NDIKIMI I DIVORCIT TË PRINDËRVE TEK FËMIJËT Pj.5

Samueli ishte gjithmonë në kishë. Atij i pëlqente të ndihmonte në çdo mënyrë që mundte. Dikush duhej të rregullonte karriget? Samueli ishte aty. Dikush duhej të çonte të rinjtë në takim? Samueli dilte vullnetar i pari. Të dielën, Samueli ndihmonte në të dyja shërbesat. Drejtuesit e donin Samuelin, sepse ai ishte i përulur dhe ishte i gatshëm për të shërbyer. Shefat e Samuelit në punë, e vlerësonin shumë zemrën e tij prej shërbyesi. Ai punonte shumë dhe ndihmonte të tjerët. Ai ishte punonjësi ideal në punë dhe në kishë. Sidoqoftë, kishte diçka që e shtynte Samuelin të shërbente aq shumë, që ai nuk e kuptonte. Ç’mund të ishte?

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.