52. FËMIJËT E RRITUR ME PRINDËR TË DIVORCUAR, PYETJE DHE PËRGJIGJE

Sot, do ta përfundojmë këtë seri me disa pyetje dhe përgjigje me autorin e këtyre mësimeve Kent Darsin. Meqë të rriturit me prindër të divorcuar i takojmë çdo ditë në shtëpi, në vendin e punës, në lagje dhe në kishë, jemi të bindur se të gjithë dëgjuesit tanë do të përfitojnë nga ky informacion me vlerë aktuale. Qëndroni me ne për këtë emision të rëndësishëm.

Comments are closed.