51. FËMIJËT E RRITUR ME PRINDËR TË DIVORCUAR, KUFIJTË

Ne programet “Ngritja e Kampionëve” kemi shqyrtuar disa probleme sfiduese në këtë seri: zemërimi, mosfalja, mungesa e besimit, etja për babanë, por kjo është më e vështira. Si të vendosë dikush për ta ftuar babanë ose jo? Duket pothuajse sikur detyrohesh të zgjedhësh se cilin prind do më shumë. Duket e padrejtë të vendosesh në këtë lloj situate. Qëndroni me ne për të dëgjuar më tepër se si të veprojmë në këtë situatë?

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.