49. FËMIJËT E RRITUR ME PRINDËR TË DIVORCUAR, FALJA PJ.1

Jezusi foli për rëndësinë e faljes, por të falësh dikë që të ka lënduar është shumë e vështirë. Për shumë arsye, falja mund të jetë tejet e koklavitur për të rriturit me prindër të divorcuar. Pavarësisht nëse ti vjen nga një familje e divorcuar apo situatë e ngjashme, ky diskutim do t’u japë mësime të vlefshme dhe inkurajim atyre që qëndrojnë nën hijen e një shkeljeje që duhet ta falin. Ndaj, qëndroni me ne sot ne programin Ngritja e Kampionëve.

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.