45. FËMIJËT E RRITUR ME PRINDËR TË DIVORCUAR, ZEMËRIMI PJ.1

Sot, do të vazhdojmë me serinë e emisioneve që shqyrtojnë arsyet pse të rriturit me prindër të divorcuar, shpesh, e kanë të vështirë të kenë marrëdhënie të shëndetshme dhe jetëgjata. Autori i kësaj serie mësimesh, Kent Darsi, themeluesi i Shërbesave për Fëmijët e Rritur të Divorcit, siguron burime për ata që vijnë nga familje të ndara që t’i ndihmojë në thyerjen e ciklit të divorcit. Zemërimi është problem madhor te të rriturit me prindër të divorcuar. Dy emisionet në vijim do të shqyrtojmë disa nga arsyet pse, shpesh, zemërimi lidhet me divorcin e prindërve. Do të shohim disa metoda të frytshme për frenimin dhe uljen e zemërimit, kështu që qëndroni me ne.

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.