35. NGA IZOLIMI TEK MARRËDHËNIA

Jakobi, Pjetri dhe Gjoni mësuan se drejtimi i një kishe me mijëra anëtarë ua bënte të vështirë të plotësonin nevojat individuale të njerëzve. Po si t’ia bënin? Kisha e Parë u përball me sfidën e përmbushjes së nevojave të individëve të ndryshëm në kishë. Këta njerëz, si unë dhe ti, duhet të lidheshin me njëri-tjetrin që të rriteshin në jetën e krishterë. Në programin Ngritja e Kampionëve, do të shqyrtojmë zgjidhjen e Perëndisë për këtë problem, dhe si mund të përfitojmë nga ajo që mësuan ata.

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.