33. DHURATA E IDENTITETIT NË PRINDËRIM

Autorët e programit “Ngritja e Kampionëve” rendisin tre dhurata që baballarët mund t’u japin fëmijëve, që do t’i ndihmojnë të lulëzojnë në fëmijëri, por edhe më vonë kur të rriten. Këto dhurata janë mbrojtja, identiteti dhe vetëbesimi. Sot, do të diskutojmë sesi baballarët mund t’i ndihmojnë fëmijët që të ndihen të mbrojtur dhe të zhvillojnë një identitet të shëndetshëm.

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.