19. KUSH E KA KONTROLLIN?

Edukimi i adoleshentëve mund të jetës sfidues edhe në rastin më të mirë. Në programin e sotëm do të diskutojmë për dallimin mes kontrollimit të jetës së adoleshentit dhe edukimit të tij për të patur jetë kuptimplotë. Fakti nëse i kontrollojmë ose i edukojmë, mund të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën si e trajtojnë jetën adoleshentët.

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.