Takime me gratë

Në bashkëpunim me kisha ungjillore lokale në Shqipëri apo organizata si “Qendra Ditë e re” apo qendra të tjera sociale për gra organizojmë takime me tema sociale dhe shpirtërore. Të gjitha materialet mbi të cilat zhvillohen takimet janë marrë nga skriptet e programeve “Shpresë për ty”. Në këto takime përveç diskutimit rreth temës, lutjes për nevojat e grave dhe vajzave kemi edhe lojëra ose aktivitete të ndryshme të lidhura me temën. 

Comments are closed.