4. TË MENDOSH ME QËLLIM

Pa meditim, pa kohën e qetë përditë Bibla na ngecet në mendje, por nuk na e prek zemrën dhe nuk na udhëheq veprimet. Që t’i sherbej kishës time siç duhet kam nevojë të lutem – Martin Luther. Ka ndonjë urdhërim që duhet t’i bindem? Ka ndonjë premtim që duhet ta zotëroj? Ka ndonjë mëkat që duhet ta shmang? Ka ndonjë zbatim që duhet ta kryej?

Vizito faqen tonë të web-it www.burraluftetare.al/podcast për të dëgjuar këto mësime me vlerë. Qëndroni me ne në Radio 7 të shtunën ora 9:00 dhe të dielën në Radio Emanuel ora 16:00.

Comments are closed.