Përmes Biblës

Përmes Biblës është një shërbesë biblike mësimi që transmetohet në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte rreth e rrotull botës. Misioni ynë është i thjeshtë dhe i njëjtë me misionin që vetë Dr. McGee përcillte: Për ta çuar të gjithë Fjalën tek e gjithë bota.

Radio 7, nga e hëna në të premte, ora 21.30

Alfa dhe Omega radio, nga e hëna në të premte, ora 17:00 dhe ritransmetim 23:00

Radio Logos 94.2 FM nga e hëna në të premte ora 8:00 dhe 18:30

Radio Emanuel 95.7 FM nga e hëna në të premte ora 19:30